سبدخریدمنسبدخرید
product image
 • دکترآباد
 • کتاب‌‌ها
 • بانک سوالات ده سالانه IQB انگل‌شناسی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی) (گروه تألیفی دکتر خلیلی)

بانک سوالات ده سالانه IQB انگل‌شناسی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی) (گروه تألیفی دکتر خلیلی)

چاپ 1398، 265 صفحه، جلد شومیز، شابک 9786004223355.

نوشته وحید رییسی (تک‌یاخته شناسی، کرم‌شناسی)
دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (رتبه 5)
فرزانه میرزایی (کرم‌شناسی)

دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رتبه 1)
حسینعلی راهدار (باکتری و ویروس‌شناسی)
دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) باکتری‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (رتبه 1)
امید رییسی (قارچ‌شناسی)
دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) قارچ‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (رتبه 4)
امین اسداللهی (حشره‌شناسی)
دانشجوی کارشناسی ارشد (MSc) حشره‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سروناز کاشفی (ایمنی‌شناسی)
دانشجوی کارشناسی ارشد (MSc) ایمنی‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشاد میرزاوی (بیوشیمی)
دانشجوی کارشناسی ارشد (MSc) بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 42 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
 • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۲٬۲۵۰ تومن!
 • معمولی
 • توضیحات
 • مشخصات
 • مرتبط
 • نظرات

فهرست کتاب

آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 86-85
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 87-86
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 88-87
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 89-88
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 90-89
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 91-90
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 92-91
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 93-92
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 94-93
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 95-94
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 96-95
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 97-96
سوالات
پاسخنامه تشریحی
آزمون دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی سال 98-97
سوالات
پاسخنامه تشریحی

شناسه محصول69011426
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
ریتالین ژنتیک دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین بیوشیمی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین بیوشیمی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین بافت شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۴۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین جنین شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۴۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 42 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
 • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۲٬۲۵۰ تومن!
 • معمولی