سبدخریدمنسبدخرید
product image

سیب سبز انگل شناسی ویرایش 1400(نشر دانش آموختگان تهران)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 50 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

✅ نام کتاب: سیب سبز انگل شناسی
✅ آموزش مبتنی بر تست
✅ ویژه آزمون علوم پایه قطبی پزشکی و دندان پزشکی
✅ مولف: مینو محمدی
✅ مدیریت تدوین: دکتر صادق شفائی و مهسا مولائی
✅ نشر دانش آموختگان تهران

شناسه محصول71660878
نوعسایر
اینا رو هم ببین!
کرم شناسی پزشکی(نشر ایده نوین)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن%8
‎ ۱۳۹٬۰۰۰ تومن
انگل شناسی برای پیراپزشکان(نشر ایده نوین)
‎ ۲۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۳۵٬۰۰۰ تومن
آمیب ها-ویرایش سوم(نشر ایده نوین)
‎ ۲۸۰٬۰۰۰ تومن%8
‎ ۲۵۹٬۹۰۰ تومن
ریتالین انگل شناسی پزشکی و دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۷۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۵۶٬۰۰۰ تومن
قارچ شناسی و انگل شناسی مورای(میکروب شناسی) (2021)(نشر اندیشه رفیع)
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۸۹٬۰۰۰ تومن
ماطراحان انگل شناسی (گروه تألیفی دکتر خلیلی)
‎ ۲۹۹٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۸۳٬۰۰۰ تومن
جامع کرم‌شناسی (گروه تألیفی دکتر خلیلی)
‎ ۲۹۹٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۸۳٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 50 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!