سبدخریدمنسبدخرید
product image

کتاب خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2016(نشر اطمینان)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 85 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

این کتاب دیگه چاپ نمیشه برای دریافت نسخه 2021 و جدیدتر این کتاب به لینک زیر مراجعه کنین:

https://doctorabad.com/shop/summary-guyton-and-hall-etminan

نشر اطمینان

شناسه محصول19215487
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
ریتالین فیزیولوژی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
فیزیولوژی ورزش و هورمون ها(نشر ایده نوین)
‎ ۲۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۳۵٬۰۰۰ تومن
فیزیولوژی گایتون و هال 2021 - جلد اول(نشر ارجمند)
‎ ۴۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۴۲۳٬۰۰۰ تومن
فیزیولوژی گایتون و هال 2021 - جلد دوم(نشر ارجمند)
‎ ۴۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۴۲۳٬۰۰۰ تومن
خلاصه فیزیولوژی گایتون و هال 2021(نشر ارجمند)
‎ ۲۹۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۹۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۱۵۲٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی پزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۹۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۱۵۲٬۰۰۰ تومن
کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2021(2 جلدی)(انتشارات اطمینان)
‎ ۷۶۰٬۰۰۰ تومن%16
‎ ۶۴۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 85 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!