سبدخریدمنسبدخرید
product image
 • دکترآباد
 • کتاب‌‌ها
 • کتاب ویرایش هدفمند ژنوم از آزمایشگاه تا بالین با فناوری CRISPR/CAS(انتشارات حیدری)

کتاب ویرایش هدفمند ژنوم از آزمایشگاه تا بالین با فناوری CRISPR/CAS(انتشارات حیدری)

موضوع کتاب سیستمهای کریسپر کس

ویژه دانشجویان ژنتیک

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 195 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
 • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۱۵٬۰۰۰ تومن!
٪8‎ ۲۱۰٬۰۰۰تومن
‎ ۱۹۵٬۰۰۰تومن
 • توضیحات
 • مشخصات
 • مرتبط
 • نظرات

نام کتاب:ویرایش هدفمند ژنوم از آزمایشگاه تا بالین

شناسه محصول10512067
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 195 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
 • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۱۵٬۰۰۰ تومن!
٪8‎ ۲۱۰٬۰۰۰تومن
‎ ۱۹۵٬۰۰۰تومن