سبدخریدمنسبدخرید
product image

کتاب جامع مرور سریع اصول و روش های اپیدمیولوژی (گروه تألیفی دکتر خلیلی)

چاپ 1398، 141 صفحه، جلد شومیز، شابک 9786004221290.

نوشته یوسف علی‌محمدی
عباس عباسی قهرمانلو (دانشجویان دکتری تخصصی اپیدمیولوژی)
الهـام خاتـونی (دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی).

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 26 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۱٬۴۰۰ تومن!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

فهرست کتاب

بخش اول: مروری بر فصل‌های لئون گوردیس

فصل اول: مقدمه 9
فصل دوم: چگونگی انتقال بیماری 11
فصل سوم: اندازه‌گیری وقوع بیماری‌ها I: مراقبت بیماری‌ها و اندازه‌گیری ابتلا 15
فصل چهارم: اندازه‌گیری وقوع بیماری‌ها II: میرایی 19
فصل پنجم: ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان آزمون‌های تشخیصی و غربالگری 22
فصل ششم: سیر طبیعی بیماری‌ها: راه‌های تعیین پیش‌آگهی بیماری‌ها 26
فصل هفتم: کارآزمایی تصادفی 29
فصل هشتم: ادامه کارآزمایی‌ها 31
فصل نهم: مطالعه هم‌گروهی 33
فصل دهم: پژوهش‌های مورد شاهدی و مقطعی 35
فصل یازدهم: برآورد خطر 40
فصل دوازدهم: ادامه مبحث خطر 43
فصل سیزدهم: مقایسه‌ی مطالعات هم‌گروهی و مورد شاهدی 45
فصل چهاردهم: از ارتباط آماری به علیت: استنتاج نتیجه از پژوهش‌های اپیدمیولوژیک 47
فصل پانزدهم: مطالبی بیش‌تر پیرامون علیت: تورش، مخدوش شدن و برهم‌کنش 50
فصل شانزدهم: نقش عوامل ژنتیک و محیطی در بیماری‌ها 53
فصل هفدهم: استفاده از اپیدمیولوژی برای ارزشیابی خدمات سلامت 55
فصل هجدهم: استفاده از روش‌های اپیدمیولوژی برای ارزشیابی برنامه‌های غربالگری 56
نکات طلایی 58

بخش دوم: مروری بر فصل‌های Beyond the Basics

فصل اول: خلاصه‌ای از انواع مطالعات 76
فصل دوم: اندازه‌گیری رخداد بیماری 81
فصل سوم: شاخص‌های اندازه‌گیری ارتباط 84
فصل چهارم: خطاهای تصادفی و منظم 89
فصل پنجم: مخدوش‌کنندگی (Confounding) 96
فصل ششم: Interaction 102
فصل هفتم: لایه‌بندی و مدل‌سازی 107
فصل هشتم: کنترل کیفیت و تضمین کیفیت 114
فصل نهم: متاآنالیز 121
نکات مهم و جمع‌بندی 124

شناسه محصول64610575
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
ریتالین اصول اپیدمیولوژی پزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۰۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۸۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین روان شناسی دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۱۲۰٬۰۰۰ تومن
مرجع اصلی شیر خشک نوزادان
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ویروس شناسی پزشکی و دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۴۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۳۲٬۰۰۰ تومن
ریتالین جنین شناسی پزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۸۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۶۴٬۰۰۰ تومن
ریتالین انگل شناسی پزشکی و دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۷۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۵۶٬۰۰۰ تومن
درسنامه آمار و اپیدمیولوژی دکتر سلطانی (نشر پارسیان دانش)
‎ ۱۸۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۷۵٬۰۰۰ تومن
درسنامه زنان و مامایی3 دکتر شیبانی (نشر پارسیان دانش)
‎ ۲۹۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۷۹٬۰۰۰ تومن
کتاب اصول تحقیق پرستاری پولیت تاتانوبک ( انتشارات اندیشه رفیع )
‎ ۳۸۰٬۰۰۰ تومن%25
‎ ۲۸۵٬۰۰۰ تومن
درسنامه زنان و مامایی2 دکتر شیبانی (نشر پارسیان دانش)
‎ ۳۰۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۸۹٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 26 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۱٬۴۰۰ تومن!