سبدخریدمنسبدخرید
product image

بسته جامع پرستاری داخلی- جراجی برونر و سودارث +DVD (انتشارات جامعه نگر)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 836 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات
این مجموعه شامل ۱۷ کتابه زیره:

۱- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : مفاهیم پایه
۲- پرستاری داخلی- جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : مفاهیم بیوفیزیکی
۳- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
۴- پرستاری داخلی- جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸: اتاق عمل
۵- پرستاری داخلی- جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸: تنفس
۶- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : قلب و عروق
۷- پرستاری داخلی- جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸: خون شناسی
۸- پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : ایمونولوژی
۹- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : ارتوپدی
۱۰- پرستاری داخلی- جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸: گوارش
۱۱- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸: متابولیسم و آندوکرین
۱۲- پرستاری داخلی – جراجی برونر و سودراث ۲۰۱۸ : کلیه و مجاری ادراری
۱۳- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : تولیدمثل و بیماریهای پستان
۱۴- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : پوست و سوختگی
۱۵- پرستاری داخلی – جراجی برونر و سوداث ۲۰۱۸ : چشم و گوش
۱۶- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : مغز و اعصاب
۱۷- پرستاری داخلی -جراجی برونر و سودارث ۲۰۱۸ : عفونی و اورژانس

شناسه محصول04582209
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
ریتالین ژنتیک دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین بیوشیمی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین بیوشیمی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین بافت شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۴۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین جنین شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۴۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 836 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!