سبدخریدمنسبدخرید
product image

Clayton's Basic Pharmacology for Nurses 18th Edition(نشر اطمینان)

by Michelle Willihnganz, Samuel L Gurevitz Pharm D CGP, Bruce D.ClaytonBS PharmD RPh

848 صفحه

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 1025 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۱٬۰۲۵٬۰۰۰تومن
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات
شناسه محصول35470423
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 1025 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۱٬۰۲۵٬۰۰۰تومن