سبدخریدمنسبدخرید
product image

Creasy and Resnik ’s Maternal Fetal Medicine Principles and Practice 9th 2023(نشر تیمورزاده)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 2700 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۳۰۰٬۰۰۰ تومن!
٪10‎ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰تومن
‎ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰تومن
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات
شناسه محصول52827130
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 2700 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۳۰۰٬۰۰۰ تومن!
٪10‎ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰تومن
‎ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰تومن