سبدخریدمنسبدخرید
product image

اگزامینوفن 180 - درمان‌شناسی (نشر دانش ‌آموختگان تهران)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 90 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • معمولی
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات
شناسه محصول74253763
نوعسایر
اینا رو هم ببین!
Pharmacotherapy HandbBook Dipiro 2023(نشر اشراقیه)
‎ ۶۵۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۵۸۵٬۰۰۰ تومن
روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی(نشر جامعه نگر)
‎ ۲۹۹٬۰۰۰ تومن%4
‎ ۲۸۹٬۰۰۰ تومن
ماکروالمنت ها عناصر کمیاب و سمی بدن(نشر ایده نوین)
‎ ۲۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۳۵٬۰۰۰ تومن
نسخه خوانی گام به گام/حل تمرین تکسین دارویی(نشر ایده نوین)
‎ ۲۵۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۲۳۳٬۰۰۰ تومن
کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه(نشر ایده نوین)
‎ ۳۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۳۲۹٬۰۰۰ تومن
دارودرمانی و تغذیه دکتر مهران ملکی (نشر ایده نوین)
‎ ۲۸۰٬۰۰۰ تومن%8
‎ ۲۵۹٬۰۰۰ تومن
درمان شناسی بیماری های عمومی(نشر ایده نوین)
‎ ۴۰۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۳۷۵٬۰۰۰ تومن
اصول و کاربرد نسخه خوانی،کتاب جامع کارآموزی داروخانه(نشر ارجمند)
‎ ۲۸۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۶۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 90 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • معمولی