سبدخریدمنسبدخرید
product image

بسته دروس شناور پزشکی سیب سبز(نشر دانش آموختگان تهران)

چاپ جدید کتاب‌ها به زودی منتشر می‌شه… 

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 180 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

دروس شناور پزشکی سیب سبز

✅ سیب سبز ژنتیک پزشکی
✅ سیب سبز تغذیه
✅ سیب سبز پاتولوژی
✅ سیب سبز ایمونولوژی
✅ سیب سبز فیزیک پزشکی
✅ سیب سبز روانشناسی
✅ نشر دانش آموختگان تهران

شناسه محصول82047309
نوعسایر
اینا رو هم ببین!
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین پاتولوژی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۴۵٬۰۰۰ تومن
AGK بانک سوالات نظریه های شخصیت(نشر خلیلی)
‎ ۱۹۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۷۹٬۰۰۰ تومن
AGK بانک سوالات روانشناسی رشد(نشر خلیلی)
‎ ۲۴۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۲۲۵٬۰۰۰ تومن
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن(نشر حیدری)
‎ ۳۵۰٬۰۰۰ تومن%8
‎ ۳۲۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 180 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!