سبدخریدمنسبدخرید
product image

سیب سبز بافت شناسی1400(نشر دانش آموختگان تهران)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 70 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • معمولی
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

✅ نام کتاب: سیب سبز بافت شناسی
✅ آموزش مبتنی بر تست
✅ ویژه آزمون علوم پایه قطبی پزشکی و دندان پزشکی
✅ مولف: شهاب الدین شفیق
✅ مدیریت تدوین: دکتر صادق شفائی و مهسا مولائی
✅ نشر دانش آموختگان تهران

شناسه محصول95938167
نوعسایر
اینا رو هم ببین!
ریتالین بافت شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۴۰٬۰۰۰ تومن
بافت شناسی جان کوئیرا 2024(نشر آرتین طب)
‎ ۵۰۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۴۵۰٬۰۰۰ تومن
بافت شناسی عملی دکتر تک زارع(نشر ایده نوین)
‎ ۲۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۳۵٬۰۰۰ تومن
تک یاخته شناسی پزشکی - ویرایش سوم(نشر ایده نوین)
‎ ۲۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۳۵٬۰۰۰ تومن
بافت شناسی عملی(نشر ابن سینا)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۴۲٬۰۰۰ تومن
روش های پایه و پیشرفته بافتی و مولکولی(نشر ابن سینا)
‎ ۱۸۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۱۶۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین بافت و جنین شناسی دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۸۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۱۴۴٬۰۰۰ تومن
ریتالین بافت شناسی پزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۶۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۱۲۸٬۰۰۰ تومن
گنجینه سوالات پروگنوز بافت شناسی علوم پایه پزشکی 1403(نشر آرتین طب)
‎ ۱۱۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۹۹٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 70 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • معمولی