سبدخریدمنسبدخرید
product image

Pharmacogenomics in Precision Medicine: From a Perspective of Ethnic Differences 1st ed٫ 2020 Edition(نشر اطمینان)

by Weimin Cai (Editor), Zhaoqian Liu (Editor), Liyan Miao(Editor), Xiaoqiang Xiang (Editor)

 • Publisher : Springer; 1st ed. 2020 edition (June 13, 2020)
 • Language : English
 • Hardcover : 297 pages
 • ISBN-10 : 9811538948
 • ISBN-13 : 978-9811538940
bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 359 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۳۵۹٬۰۰۰تومن
 • توضیحات
 • مشخصات
 • مرتبط
 • نظرات

in Precision Medicine: From a Perspective of Ethnic Differences ۱st ed٫ ۲۰۲۰ Edition Medicine: From a Perspective of Ethnic Differences ۱st ed٫ ۲۰۲۰ Edition

شناسه محصول13749586
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 359 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۳۵۹٬۰۰۰تومن