سبدخریدمنسبدخرید
product image

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Eleventh Edition(نشر اطمینان)

Written By: Joseph DiPiro, Gary Yee, L. Michael Posey, Stuart T. Haines, Thomas D. Nolin, Vicki Ellingrod

 • Publisher : McGraw-Hill Education / Medical; 11th edition (June 25, 2020)
 • Language : English
 • Hardcover : 2672 pages
 • ISBN-10 : 1260116816
 • ISBN-13 : 978-1260116816
bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 3229 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۳٬۲۲۹٬۰۰۰تومن
 • توضیحات
 • مشخصات
 • مرتبط
 • نظرات

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Pharmacotherapy: A Pathophysiologic

شناسه محصول73382891
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 3229 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۳٬۲۲۹٬۰۰۰تومن