سبدخریدمنسبدخرید
product image

Pharmacy Technician Certification Review and Practice Exam 4th Edition(نشر اطمینان)

by Barbara Lacher (Author)

 • Publisher : ASHP; 4th edition (July 1, 2019)
 • Language : English
 • Paperback : 200 pages
 • ISBN-10 : 158528498X
 • ISBN-13 : 978-1585284986
bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 239 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۲۳۹٬۰۰۰تومن
 • توضیحات
 • مشخصات
 • مرتبط
 • نظرات

Pharmacy Technician Certification Pharmacy Technician Certification

شناسه محصول83546258
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 239 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۲۳۹٬۰۰۰تومن