سبدخریدمنسبدخرید
product image

Phytochemicals as Lead Compounds for New Drug Discovery 1st Edition(نشر اطمینان)

by Chukwuebuka Egbuna (Editor), Shashank Kumar (Editor), Jonathan C. Ifemeje (Editor), Shahira M. Ezzat (Editor)

 • Publisher : Elsevier; 1st edition (September 24, 2019)
 • Language : English
 • Paperback : 378 pages
 • ISBN-10 : 0128178906
 • ISBN-13 : 978-0128178904
bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 457 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۴۵۷٬۰۰۰تومن
 • توضیحات
 • مشخصات
 • مرتبط
 • نظرات

Phytochemicals as Lead Phytochemicals as Lead

شناسه محصول12465093
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
پک ریتالین شناور 1403 - ویژه آزمون پیشکارورزی(نشر دکترآباد)
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۴۵۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۹۲۵٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومن
پک ریتالین ویژه دانشجویان پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومن%15
‎ ۲٬۲۷۹٬۰۰۰ تومن
ریتالین تغذیه شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیک پزشکی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۳۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ژنتیک شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین ایمونولوژی شناور 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
 • با خرید این محصول 457 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
‎ ۴۵۷٬۰۰۰تومن