سبدخریدمنسبدخرید
product image

بسته درسنامه برای دستیاری و پره انترنی

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 1026 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

✅ بسته درسنامه برای دستیاری و پره انترنی

5 جلد به همراه لوح فشرده، شامل دروس:
✅ درسنامه روماتولوژی
✅ درسنامه ریه
✅ درسنامه غدد
✅ درسنامه گوارش
✅ درسنامه نفرولوژی

✅ بر اساس هاریسون 2018 و سیسیل 2016
✅ مؤلف: دکتر امیرحسین صالحی (متخصص داخلی)
✅ با همکاری دکتر مجتبی موسوی
✅ موسسه آموزش مجازی ماهان

شناسه محصول94178535
نوعسایر
اینا رو هم ببین!
مراقبت های پیشرفته احیا قلبی - ریوی(نشر ایده نوین)
‎ ۱۶۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۱۴۹٬۹۰۰ تومن
راهنمای چست تیوب - اندیکاسیون ها،تعبیه و مراقبت ها(نشر ایده نوین)
‎ ۲۲۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۱۹۹٬۹۰۰ تومن
درسنامه رپید ریه(نشر مدمشاور)
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن
اصول طب داخلی هاریسون - بیماریهای روماتولوژی 2022(نشر اندیشه رفیع)
‎ ۴۵۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۴۰۵٬۰۰۰ تومن
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2022(نشر ارجمند)
‎ ۲۶۰٬۰۰۰ تومن%5
‎ ۲۴۷٬۰۰۰ تومن
گنجینه برتر گوارش 1396-1401 با پاسخ تشریحی(بر اساس هاریسون 2022)(نشر آرتین طب)
‎ ۳۵۰٬۰۰۰ تومن%9
‎ ۳۱۹٬۰۰۰ تومن
گنجینه برتر ریه 1396-1401 با پاسخ تشریحی(بر اساس هاریسون 2022)(نشر آرتین طب)
‎ ۳۰۰٬۰۰۰ تومن%5
‎ ۲۸۵٬۰۰۰ تومن
گنجینه برتر غدد 1396-1401 با پاسخ تشریحی(بر اساس هاریسون 2022)(نشر آرتین طب)
‎ ۳۵۰٬۰۰۰ تومن%9
‎ ۳۱۹٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 1026 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!