سبدخریدمنسبدخرید
product image

کتاب امتحان یار بارداری و زایمان ویلیامز (انتشارات گلبان)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 225 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات
نحوه استفاده از کتاب مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی گلبان
شامل چند جلد کتاب است که با دید تخصصی تر، موضوعات مطرح در آزمون کارشناسی ارشد مامایی را مدنظر قرار داده است. با بیان دقیقتر، در این مجموعه برای هر مبحث یک کتاب مستقل اختصاص داده شده است تا دانش پژوهان بتوانند با توجه به موضوع موردنظر، از بهترین شیوه طرح مسأله و طرح سؤالات بهره مند شوند. به عنوان مثال، بیشک طراحی سؤال و کتاب آزمون برای مبحث مامایی و زایمان (ویلیامز)، شیوه ای متفاوت از مبحث جنین شناسی (لانگمن) و بیماریهای نوزادان (نلسون) می طلبد و نمی توان سبک و سیاق واحدی را برای تمام مباحث تجویز کرد. بنابراین، این مجموعه شامل کتابهای مستقلی برای مباحث «بارداری و زایمان»، «بیماریهای زنان»، بیماریهای نوزادان»، «جنین شناسی» و «بیماریهای داخلی – جراحی» خواهد بود. برای طراحی سؤالات امتحان یار بارداری و زایمان، از دو منبع استفاده شده است: ۱) نمونه سؤالات آزمونهای کارشناسی ارشد ۱۵ سال اخیر ۲) سؤالات طراحی شده از متن کتاب بارداری و زایمان ویلیامز. در مورد سؤالات آزمونهای کارشناسی ارشد سالهای اخیر، سؤالاتی که با توجه به ویلیامز ۲۰۱۸ فاقد موضوعیت بودند، کنار گذاشته شدند و سؤالاتی نیز که با توجه به ویراست جدید، تغییری در مفهوم یا پاسخ آنها ایجاد شده بود، با تعدیلهای لازم آورده شدند. این گونه سؤالات، به صورت «با تعدیل» مشخص شده اند. سؤالاتی که مربوط به متن کتاب بارداری و زایمان ویلیامز هستند، طوری طراحی شده اند که مهمترین شایعترین و برجسته ترین نکات کتاب را پوشش بدهند. با وجوداین، توجه داشته باشید که بر اساس آنالیز سؤالات آزمونهای کارشناسی ارشد، بسیاری از سؤالات به صورت ترکیبی طراحی می شوند و شما باید با احاطه کامل به سؤالات طراحی شده و پاسخهای تشریحی آنها، توان پاسخدهی به سؤالاتی را نیز که به صورت ترکیبی طراحی شده اند و شامل مطالبی از چند سؤال هستند، داشته باشید. در پایان هر فصل، پاسخهای تشریحی سؤالات همان فصل آورده شده و در پایان پاسخ هر سؤال، صفحه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز که پاسخ از آن استخراج شده، ذکر شده است. توجه داشته باشید که منظور از این عدد، صفحه کتاب ویلیامز ۲۰۱۸ انتشارات گلبان (دکتر قاضی جهانی و همکاران) است. در پایان کتاب نیز مجددا پاسخنامه ای به صورت چهارگزینه ای آورده شده است که سبب تسهیل در مرور و یادگیری سؤالات و پاسخهای آنها میشود. آرایش این کتاب نیز دقیقا همانند کتاب اصلی ویلیامز گلبان، به صورت فصلهای ۴۶-۱ مرتب شده است تا خوانندگان بتوانند تناسب لازم را بین فصلهای کتاب اصلی و کتاب امتحان یار برقرار کنند. این کتاب به طور کلی شامل حدود ۲۰۰۰ سؤال چهارگزینه ای همراه با پاسخهای تشریحی است و امیدوارم دانش پژوهان گرامی پس از مطالعه کتاب مرجع اصلی، بتوانند استفاده لازم را از این کتاب نیز ببرند.
شناسه محصول79027316
نوعسایر
اینا رو هم ببین!
جراحی ژنیکولوژی - تلیندز 2024 جلد دوم(نشر آرتین طب،اندیشه رفیع)
‎ ۵۵۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۴۹۵٬۰۰۰ تومن
مجموعه ای از موارد بالینی زنان و زایمان - Case Files(نشر ایده نوین)
‎ ۳۵۰٬۰۰۰ تومن%9
‎ ۳۱۹٬۰۰۰ تومن
ورزشهای دوران بارداری و بعد از زایمان(نشر گلبان)
‎ ۱۴۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۳۷٬۰۰۰ تومن
visit درمان در مطب مامایی (انتشارات پاشا)
‎ ۷۵۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۶۹۹٬۰۰۰ تومن
OSCE زنان 1402 - نمونه سوالات تالیفی استدلال بالینی زنان(نشر آرتین طب)
‎ ۳۵۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۳۱۵٬۰۰۰ تومن
جراحی ژنیکولوژی - تلیندز 2024 جلد اول(نشر آرتین طب،اندیشه رفیع)
‎ ۶۰۰٬۰۰۰ تومن%10
‎ ۵۴۰٬۰۰۰ تومن
مجموعه پرسش و پاسخ تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاراسکوپی 1402(نشر آرتین طب)
‎ ۱۲۰٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۱۳٬۰۰۰ تومن
مجموعه پرسش و پاسخ تشریحی آزمون بورد تخصصی زنان 1402(نشر آرتین طب)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن%5
‎ ۱۴۲٬۵۰۰ تومن
order اصول کاربردی داروهای زنان(انتشارات پاشا)
‎ ۷۵۰٬۰۰۰ تومن%7
‎ ۶۹۹٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 225 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!